Propozycje śpiewów - XXVII Niedziela Zwykła

oprac.: Paweł Błażejak

dodane 03.10.2013 15:53

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Procesja wejścia
 
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
 
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Panie, wszystko podlega Twej władzy i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko: niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. Ty jesteś Panem wszechświata.”
 
 
Ofiarowanie
 
Z tej biednej ziemi
 
W nawiązaniu do słów z Pierwszego Czytania – Wołać będę ku Tobie….
 
 
Komunia
 
Zbliżam się w pokorze i niskości swej
 
Dzisiejsza Ewangelia mówi o służeniu z pokorą.
 
 
Uwielbienie
 
Wielbię Ciebie, w każdym momencie
 
W nawiązaniu do antyfony na Komunię: Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba i pijemy z jednego Kielicha.
 
 
Zakończenie
 
Zawitaj Królowo Różańca świętego
 
W miesiącu październiku zawierzmy nasze prośby Maryi, do której szczególnie się modlimy podczas nabożeństw różańcowych