Propozycje śpiewów - NMP Różańcowej

oprac.: Szymon Mikos

dodane 04.10.2013 21:17

DN – Droga do nieba, SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL

Wejście:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico.
 DN 892, SL 391, SK 348
Pieśń ta wyraża myśl zawartą w mszalnej antyfonie na wejście.
 
Przygotowanie Darów:
Zawitaj Matko Różańca Świętego
DN 889, SL 389, SK 344
Śpiewajmy na cześć Matki Różańca Świętego w dniu Jej poświęconym.
 
Komunia:
Bądźże pozdrowiona
DN 635, SL 273, SK 183
W antyfonie na komunię modlimy się „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. . Tę samą myśl zawiera ta pieśń w słowach „Witaj Jezu, Synu Maryji”.
 
Uwielbienie:
Chrystus Pan karmi nas.
DN 262, SL 023, SK 518
Śpiewajmy pieśń uwielbienia słowami Matki Najświętszej
 
Zakończenie:
Zawitaj Królowo Różańca Świętego.
DN 888, SL 388, SK 343
Zakończmy Mszę Świętą pieśnią, w której czcimy szczególnie Królową Różańca Świętego.