Propozycje śpiewów - XXIX Niedziela Zwykła

oprac.: Damian Skowroński

dodane 17.10.2013 12:08

ŚK- Śpiewnik Kościelny (2011), ŚL- Śpiewnik Liturgiczny

Wejście:
Być bliżej Ciebie chcę
ŚK 442
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;  nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa.  Strzeż mnie jak źrenicy oka,  ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.”

Przygotowanie darów:
Niechaj z nami będzie Pan
ŚK 462
W nawiązaniu do treści dzisiejszych Czytań z Nowego Testamentu.

Komunia:
Skosztujcie i zobaczcie
ŚK 221, ŚL 35
W nawiązaniu do treści antyfony na Komunię: „Syn Człowieczy przyszedł,  aby dać swoje życie na okup za wielu.”

Uwielbienie:
Radośnie Panu Hymn śpiewajmy
ŚK 479, ŚL 34
Wzywajmy wszystko co istnieje do wychwalania Pana Boga.

Zakończenie:
Zawitaj, Królowo Różańca
ŚK 343, ŚL 388
Zgodnie z tradycją na zakończenie zaśpiewajmy pieśń maryjną.