Propozycje śpiewów - Wszystkich Świętych

Oprac.: Szymon Mikos

dodane 29.10.2013 18:50

DN – Droga do nieba, SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL, ExD – Exsultate Deo.

Wejście:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
 SL 034, DN 331, SK 479, ExD 213
W tym uroczystym i radosnym dniu rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem wzywającym do pochwały Boga, który swoją treścią nawiązuje do mszalnej antyfony na wejście.
 
Przygotowanie Darów:
Ludu kapłański, ludu królewski
SL 283, DN 217, SK 459, ExD 527
W psalmie śpiewamy: „Oto lud wierny” nawiązując do tego refrenu zaśpiewajmy tę właśnie pieśń.
 
Komunia:
  1. Błogosławieni, którzy zostali wezwani
DN 258, ExD 577
  1. Błogosławieni ubodzy i cisi
DN 196
Pieśni te bezpośrednio nawiązują do antyfony na Komunię.
  1. Pan wieczernik przygotował
ExD 603, DN 295, SK 212, SL 287
W aklamacji przed Ewangelią słyszymy wezwanie do Chrystusa, powtórzmy te słowa w czasie procesji komunijnej.
 
Uwielbienie:
Ciebie, Boga, wysławiamy
ExD 187, DN 311, SK 492, SL 473
Wyśpiewajmy na uwielbienie pieśń Triumfującego Kościoła
 
Zakończenie:
Chwalcie Pana wszyscy (zw. 1 i 3)
SL 024, DN 206, SK 446
„On ród ludu swego raczył w górę wznieść” – przypomnijmy sobie na zakończenie obraz tłumu, którego nikt nie mógł policzyć z Apokalipsy.