Propozycje śpiewów - Dzień Zaduszny

Oprac.: Marcin Juraha

publikacja 29.10.2013 18:56

Czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. DN – Droga do Nieba Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej) Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Pierwsza Msza

 
Wejście:
Mój Odkupiciel, Chrystus zmartwychwstały
DN 41.12 Sd 666 Sdl 500 SL 503 SP 647
Nie zna śmierci (zwr. 1-2, 4-5)
DN 559 Sd 170 Sdl 155 SL 197 SP 166 Ź 116
Antyfona na wejście brzmi: „Jezus umarł i zmartwychwstał, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (por. 1 Tes 4, 14; 1 Kor 15, 22).
 
Przygotowanie Darów:
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
Sd 672 Sdl 503 SP 654 Ź 467
Zwycięzca śmierci, piekła (zwr. 1, 10)
DN 581 Sd 182 Sdl 166 SL 205 SP 181 Ź 125
Ewangelia (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a) przedstawia nam dzisiaj opis śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, które jest zapowiedzią zmartwychwstania wszystkich wierzących w Zbawiciela.
 
Komunia święta:
Jam jest Chleb życia
SP 226
Jam jest Chlebem żywym      
DN 268 Sd 241 Sdl 189 SP 227Ź 481
Jezusowi cześć i chwała
DN 273 Sdl 197 SL 280 SP 234 Ź 247
Antyfona na Komunię brzmi: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, * a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26).
 
Uwielbienie po Komunii:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwr. 1-4)
DN 282 Sd 514 Sdl 466 SL 255 SP 248
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
DN 327 Sd 484 Sdl 467 SL 31 SP 306 Ź 515
Uwielbiamy Pan Boga śpiewem pieśni, które nawiązują do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego.
 
Zakończenie:
Dobry Jezu, a nasz Panie
DN 988 Sd 663 Sdl 498 SL 501 SP 641 Ź 463
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia
DN 877 Sd 689 Sdl 606j SL 499 SP 452 Ź 303
Na zakończenie liturgii zaśpiewajmy pieśń „Dobry Jezu, a nasz Panie” lub antyfonę maryjną – „Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia”.
 
 

Druga Msza

 
Wejście:
Racz wiekuiste dać odpoczywanie
DN 999 Sd 671 Sdl 502 SL 504 SP 652 Ź 466
Wieczny odpoczynek
DN 41.5-41.6 Sd 674+681 Sdl 504+606b SL 492 SP 784
Antyfona na wejście brzmi: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci” (por. Ezd 2, 34. 35).
 
Przygotowanie Darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
DN 205 Sd 462 Sdl 444 SP 580 Ź 243
Panie, umocnij wiarę naszą
DN 227 Sd 485 Sdl 470
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel wieczny (zwr. 1-2)
SP 655 Sd 675 Sdl 505 Ź 468
Ewangelia drugiej Mszy (J 11, 32-45) relacjonuje nam wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa Chrystusa.
 
Komunia święta:
Ach, Ojcze, pełen litości
DN 983 Sd 658
Duszo Chrystusowa
DN 265 Sd 237 Sdl 187 SL 126 SP 220 Ź 480
Jam jest Chleb życia
SP 226
Jam jest Chlebem żywym      
DN 268 Sd 241 Sdl 189 SP 227 Ź 481
Antyfona na Komunię brzmi: „Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci. * Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci” (por. Ezd 2, 34. 35).
 
Uwielbienie po Komunii:
Dzięki, o Panie, składamy (zwr. 1-4)
DN 315 Sd 470 Sdl 450 SL 28 SP 300 Ź 513
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
DN 327 Sd 484 Sdl 467 SL 31 SP 306 Ź 515
Uwielbiamy Pan Boga śpiewem pieśni, które nawiązują do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego.
 
Zakończenie:
Dobry Jezu, a nasz Panie
DN 988 Sd 663 Sdl 498 SL 501 SP 641 Ź 463
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia
DN 877 Sd 689 Sdl 606j SL 499 SP 452 Ź 303
Na zakończenie liturgii zaśpiewajmy pieśń „Dobry Jezu, a nasz Panie” lub antyfonę maryjną – „Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia”.
 
 

Trzecia Msza

 
Wejście:
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
Sd 672 Sdl 503 SP 654 Ź 467
Mój Odkupiciel, Chrystus zmartwychwstały
DN 41.12 Sd 666 Sdl 500 SL 503 SP 647
Antyfona na wejście brzmi: „Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, * przywróci do życia nasze śmiertelne ciało, mocą mieszkającego w nas swojego Ducha” (por. Rz 8, 11).
 
Przygotowanie Darów:
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (zwr. 1-3)
DN 999 Sd 671 Sdl 502 SL 504 SP 652 Ź 466
Złącz, Panie, miłujących Cię (zwr. 1-3)
DN 255 Sd 507 Sdl 490 SL 262 SP 565 Ź 441
Ewangelia trzeciej Mszy Dnia Zadusznego (J 14, 1-6) przekazuje nam prawdę, że Bóg Ojciec gotuje nam miejsce w niebie.
 
Komunia święta:
Ja wiem, w kogo ja wierzę
DN 645 Sdl 190 SP 225 Ź 535
Jezu drogi, Tyś miłością
DN 270 Sd 243 Sdl 192 SP 229 Ź 482
Jezu, Jezu do mnie przyjdź                     
DN 271 Sd 244 Sdl 193 SL 278 SP 230 Ź 483
Antyfona na Komunię brzmi: „Oczekujemy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, * który przekształci nasze ciała śmiertelne * na podobne do swojego ciała uwielbionego.” (por. Flp 3, 20-21).
 
Uwielbienie po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze, składamy
SP 299
Dzięki, o Panie, składamy (zwr. 1-4)
DN 315 Sd 470 Sdl 450 SL 28 SP 300 Ź 513
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwr. 1-4)
DN 282 Sd 514 Sdl 466 SL 255 SP 248
Uwielbiamy Pan Boga śpiewem pieśni, które nawiązują do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego.
 
Zakończenie:
Dobry Jezu, a nasz Panie
DN 988 Sd 663 Sdl 498 SL 501 SP 641 Ź 463
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia
DN 877 Sd 689 Sdl 606j SL 499 SP 452 Ź 303
Na zakończenie liturgii zaśpiewajmy pieśń „Dobry Jezu, a nasz Panie” lub antyfonę maryjną – „Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia”.