Propozycje śpiewów - Ofiarowanie NMP

oprac.: Szymon Mikos

dodane 18.11.2013 22:53

Wszystkie pieśni dostępne są w Śpiewniku Siedleckiego wyd. XL

Wejście:
Cześć Maryi. (272)
Pieśń ta wyraża myśl zawartą w mszalnej antyfonie na wejście – by rosła chwała Matki Bożej.
 
Przygotowanie Darów:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie. (278)
W kolekcie Mszy Świętej usłyszeliśmy że Maryja jest pełna łaski, dlatego wyśpiewajmy jej pozdrowienie, bowiem jest „godna tego”.
 
Komunia:
Pójdźcie błogosławić Pana. (217)
Chwaląc Chrystusa wraz Matką Najświętszą prośmy ją także by wyprosiła nam u Boga odpuszczenie grzechów.
 
Uwielbienie:
Chrystus Pan karmi nas (518)
Nawiązując do antyfony na Komunię śpiewajmy pieśń uwielbienia słowami Matki Najświętszej.
 
Zakończenie:
Weź w swą opiekę (335)
Na zakończenie powierzmy się opiece Matki Kościoła.