Propozycje śpiewów - I Niedziela Adwentu

oprac.: Damian Skowroński

dodane 28.11.2013 10:00

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wejście:
Kto się w opiekę  
ŚL 253, ŚK 458
W nawiązaniu do antyfony na wejście:  „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.  Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną,  nikt bowiem, kto Ci zawierzył,  nie będzie zawstydzony.”

Ofiarowanie:
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy 
ŚL 55, ŚK 5
W nawiązaniu do treści dzisiejszych Czytań.

Komunia:
Jezu, Jezu do mnie przyjdź 
ŚL 278, ŚK 193
W nawiązaniu do antyfony na Komunię: „Pan obdarzy błogosławieństwem, a nasza ziemia wyda swój owoc.”

Uwielbienie:
Sacrum silentium

Zakończenie:
Gwiazdo morza głębokiego
ŚK 4
Zgodnie z tradycją na zakończenie zaśpiewajmy pieśń Maryjną.