Propozycje śpiewów - 8 grudnia

opra.: Sz. Mikos i P. Błażejak

dodane 05.12.2013 18:11

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Wszystkie pieśni dostępne są w Śpiewniku Siedleckiego wyd. XL

Wejście:
Witaj święta i poczęta Niepokalanie (342)
Wspominając tajemnicę dnia oddajmy pokłon tej, która góruje w niebie swą niewinnością.
 
Przygotowanie Darów:
Po upadku człowieka grzesznego (16)
W II niedzielę Adwentu wypada zaśpiewać także pieśń adwentową, która nawiązuje swoją treścią do dzisiejszej Ewangelii.
 
Komunia:
Bądźże podrowiona Hostyjo żywa (183)
Nawiązując do antyfony komunijnej zwracajmy się do Jezusa – Słońca Sprawiedliwości – z czcią i pokorą śpiewając „Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa”.
 
Uwielbienie:
Magnificat (Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego) (584h)
Uwielbiajmy Boga, który „łaskawym okiem wejrzał na Dawida Córę” zachowując ją od zmazy grzechu.
 
Zakończenie:
Ciebie na wieki wychwalać będziemy (270)
Wyraźmy na zakończenie naszą chwałę Matce Niepokalanie poczętej.
 
(oprac.: Szymon Mikos)
 
 
Wejście:
Archanioł Boży Gabryjel (Siedl 10)
Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, rozpocznijmy Mszę św. od śpiewu pieśni Archanioł Boży Gabryjel.
 
Ofiarowanie
Przygotuję Ci serce, o Chryste (Siedl. 519)
Nawiązując do słów kończących Modlitwę Powszechną …niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem.
 
Komunia
O, Panie Ty nam dajesz
W antyfonie na Komunię św. słyszymy, że Chrystus (...) jest naszym Bogiem. Nawiązując do tych słów, śpiewajmy podczas Komunii św. O, Panie Ty nam dajesz.
 
Uwielbienie
Uwielbiaj, duszo, moja sławę Pana mego (Siedl. 584h)
Po Komunii św. wyśpiewajmy Bogu hymn, którym uwielbiła Go Matka naszego Zbawiciela
 
Rozesłanie
O Maryjo, bez grzechu poczęta (Siedl. 309)
Na koniec zaśpiewajmy Maryjną pieśń, wyrażając naszą radość z dzisiejszej Uroczystości
 
Siedl. – Śpiewnik Kościelny ks. Jan Siedlecki
 
(oprac.: Paweł Błażejak)