Propozycje śpiewów - IV Niedziela Adwentu

oprac.: Damian Skowroński

dodane 19.12.2013 12:31

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Wejście:
Niebiosa rosę
ŚK 14, ŚL 57
Rorate caeli
ŚK 569, ŚL 62
W nawiązaniu do antyfony na wejście:  „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę,  niech jak deszcz spłynie z obłoków,  niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.”

Ofiarowanie:
Archanioł Boży Gabryjel
ŚK 10, ŚL 51
W nawiązaniu do treści, które przedstawia nam dzisiejsza Aklamacja oraz Ewangelia.

Komunia:
Oto Panna pocznie
ŚK 15
W nawiązaniu do antyfony na Komunię: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna,  i nazwą Go imieniem Emmanuel.”

Uwielbienie:
Sacrum silentium

Zakończenie:
Zdrowaś bądź, Maryja
ŚK 18, ŚL 65
Na zakończenie zaśpiewajmy zgodnie z tradycją pieśń maryjną.