Propozycje śpiewów - Niedziela Świętej Rodziny

oprac.: Damian Skowroński

publikacja 19.12.2013 12:39

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wejście:
Anioł pasterzom mówił
ŚL 76
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Pasterze poszli z pośpiechem  i znaleźli Maryję i Józefa,  i Niemowlę złożone w żłobie.”

Ofiarowanie:
Dzisiaj w Betlejem (1-4)
ŚL 86
Druga i czwarta zwrotka tej kolędy koresponduje w dość swobodny sposób z wydarzeniami przedstawionymi w dzisiejszej Ewangelii.

Komunia:
Bóg się rodzi
ŚL 79
W nawiązaniu do antyfony na Komunię: „Nasz Bóg ukazał się na ziemi  i przebywał wśród ludzi.”

Uwielbienie:
Adeste fideles
ŚL 74
Dzięki, o Panie
ŚL 28
Dla tych, którzy w okresie świątecznym praktykują wykonywanie kolęd na uwielbienie proponuję hymn „Adeste fideles”, bądź jego polski odpowiednik, natomiast dla tych, którzy trzymają się zaleceń prawnych pieśń „Dzięki, o Panie”.

Zakończenie:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
ŚL 101
Na zakończenie wykonajmy tę znaną polską kolędę.