Propozycje śpiewów - II Niedziela po Bożym Narodzeniu

oprac.: Paweł Błażejak

dodane 02.01.2014 21:13

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wejście
Bóg się rodzi, moc truchleje
W nawiązaniu do tego, co usłyszymy e Ewangelii, że Słowo stało się ciałem
i zamieszkało pośród nas.
 
Ofiarowanie
Gdy się Chrystus rodzi
Ciemną noc rozświetla Narodzenie Chrystusa. W nawiązaniu do Ewangelii zaśpiewajmy tą kolędę.
 
Komunia święta
W żłobie leży
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej:  Wszystkim, którzy Go przyjęli, Chrystus dał moc, aby się stali dziećmi Bożym.
 
Uwielbienie po Komunii świętej
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Wychwalajmy Boga pełni radości z Narodzin Jezusa.
 
Zakończenie
Podnieś rękę, Boże Dziecię (ostatnia zwrotka kolędy Bóg się rodzi)
Prośmy o błogosławieństwo Narodzonego.