Propozycje śpiewów - Objawienie Pańskie

oprac.: Szymon Mikos

dodane 03.01.2014 20:54

SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL, ExD – Exsultate Deo

Wejście:
Bóg się rodzi (zwrotki 1,4,5)
ExD 393, SL 079, SK 26
W nawiązaniu do antyfony na wejście zaśpiewajmy, że oto przybył król nad wiekami, słowo, które poprzez magów objawiło się poganom, stało się ciałem.
 
Przygotowanie Darów:
Jezusa Narodzonego
SL 090, SK 37
Oddajmy Bogu swoje dary, tak jak uczynili to Trzej Królowie.
 
Komunia:
Jakaż to gwiazda?
ExD 403, SL 089, SK 37
oraz
O Gwiazdo Betlejemska
ExD 410, SL 097, SK 47
W nawiązaniu do antyfony komunijnej zaśpiewajmy pieśni, mówiące o naszej drodze do Boga. Podążajmy jak magowie pokłonić się Chrystusowi w Komunii Świętej.
 
Uwielbienie:
Przystąpmy do szopy
ExD 417, SL 103, SK 54
Zaśpiewajmy: „O Boże, bądźże pochwalony, za Twe narodzenie”.
 
Zakończenie:
Mędrcy Świata.
ExD 404, SL 091, SK 39
Dziś nie może zabraknąć tego śpiewu. Zagrajmy i zaśpiewajmy wszystkie zwrotki.