Propozycje śpiewów - II Niedziela Zwykła

oprac.: Damian Skowroński

dodane 16.01.2014 21:38

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wejście:
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy

Ofiarowanie:
Niechaj z nami będzie Pan
W nawiązaniu do treści Aklamacji przed Ewangelią oraz do treści samej Ewangelii.

Komunia:
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do treści antyfony na Komunię: „Stół dla mnie zastawiasz,  kielich mój jest pełny po brzegi.”

Uwielbienie:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
„Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie…”

Zakończenie:
W żłobie leży
Uwzględniając polską tradycję zaśpiewajmy po obrzędach rozesłania kolędę.