Propozycje śpiewów - V Niedziela Zwykła

oprac.: Szymon Mikos

dodane 07.02.2014 00:01

DN – Droga do nieba, SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL, ExD – Exsultate Deo

Wejście:
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
DN 232, SK 475, ExD 548
Dzisiejsza Antyfona na wejście wzywa byśmy pokłonili się Panu. Tę samą myśl wyraża zaproponowana pieśń.
 
Przygotowanie Darów:
Bliskie jest królestwo Boże
DN 464, SK 84, SL 122, ExD 329
W liturgii Słowa słyszymy, że Pan Bóg jest naszą światłością. Posłuszni wezwaniu Izajasza porzućmy jarzmo grzechu, mamy bowiem rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa.
 
Komunia:
Pan wieczernik przygotował.
DN 295, SK 212,SL 287, ExD 603
Mszalna antyfona na Komunię mówi o dziękczynieniu – wyśpiewajmy więc dziękczynienie Bogu, który nas rozwesela (gregoriańskie Communio na V niedzielę zwykłą: Przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga który rozwesela młodość moją) w tej  pieśni pełnej radości.
 
Uwielbienie:
Chwalcie o dziatki (psalm 113 (112))
DN 6.11, SK 584
Razem z psalmistą chwalmy Pana, który jest naszym weselem już od czasu bycia dzieckiem, od młodości.
 
Zakończenie:
Radością naszą jesteś Ty
ExD 553
Na koniec zaśpiewajmy Bogu, że jest naszą prawdziwą radością i błagajmy by pozostał z nami.