Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Marcin Juraha

publikacja 13.03.2014 11:44

DN – Droga do Nieba Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej) Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

Wejście:
Serce me do Ciebie wznoszę
DN 237 Sd 520 Sdl 91 SL 131 Ź 258
Wejrzyj na nas, przebacz nam grzechy
DN 479 Sdl 94
Wstań, który śpisz (zwr. 1-3)
DN 481
Antyfony na wejście brzmią: „O Tobie mówi moje serce: * Szukaj Jego oblicza. * Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy” (Ps 27(26), 8-9) oraz „Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków, * niech nasi wrogowie nie triumfują nad nami. * Wybaw nas, Boże Izraela, * ze wszystkich naszych ucisków” (por. Ps 25(24), 6. 2. 22).
 
Przygotowanie Darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
DN 205 Sd 462 Sdl 444 SP 580 Ź 243
Panie, umocnij wiarę naszą
DN 227 Sd 485 Sdl 470
Liturgia Słowa Bożego mówi o Jezusie Chrystusie, który zwyciężył śmierć (2 Tm 1, 8b-10) oraz cudownie się przemienił na oczach Apostołów, jako umiłowany Syn Boży (Mt 17, 1-9).
 
Komunia święta:
Jam jest Pasterz dobry (zwr. 1-2)
DN 213
Witam Cię, witam
DN 689 Sd 276 Sdl 229 SP 288 Ź 554
Antyfona na Komunię brzmi: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie” (Mt 17,5).
 
Uwielbienie po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze
SP 299
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwr. 2, 4-6, 8)
DN 317 Sd 471 Sdl 451 SL 29 SP 301 Ź 170
O Boże, dzięki Ci składamy (zwr. 1-2)
DN 013 Sd 574 Sdl 523 SP 304
Uwielbiamy Pan Boga śpiewem pieśni, które nawiązują do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego.
 
Zakończenie:
Bądź mi litościw
DN 463 Sd 659 Sdl 83 SL 121 SP 109 Ź 68
Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny
DN 741-896 Sd 280-365 Sdl 261-349 SL 341-392 SP 350-472 Ź 270-312
Na zakończenie liturgii zaśpiewajmy pieśń, która nawiązuje do dzisiejszej Liturgii Słowa Bożego. Zgodnie
z tradycją można wykonać pieśń o Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy Wielkiego Postu.