Propozycje śpiewów - IV Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Szymon Mikos

dodane 27.03.2014 20:13

SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL, ExD – Exultate Deo

Wejście:
Pójdź do Jezusa
SK 474
W antyfonie na wejście mowa o radości. Radością i pocieszeniem wiernych jest Chrystus, który poi nas Swoją Krwią, jest naszym Ojcem, Lekarzem i Panem.
 
Przygotowanie Darów:
Światłości wieczna, Jezu mój
SL 260, ExD 560
W aklamacji przed Ewangelią słyszymy słowa „Ja jestem światłością”, w odpowiedzi na nie zwracajmy się do Pana Jezusa z błaganiem: „Twe światło zapal, Jezu w nas”.
 
Komunia:
Jezu miłości Twej.
SK 234, SL 301, ExD 586
obmyłem się i widzę” słyszymy w dzisiejszej antyfonie na Komunię – zaśpiewajmy do Chrystusa: „Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz Serca drzwi, By w Twojej Boskiej Krwi - Obmyły siębyśmy mogli przejrzeć.
 
Uwielbienie:
Bądź pochwalon na wieki (zw. 1 i 6)
SK 182, SL 272,
Zaśpiewajmy pieśń uwielbienia prosząc w niej także o miłosierdzie dla nas.
 
Zakończenie:
Jużem dość pracował
SK 103, SL 144, ExD 364
Zaśpiewajmy na zakończenie tradycyjną pieśń pasyjną.