Propozycje śpiewów - Niedziela Palmowa

oprac.: Magdalena Andrulewicz

dodane 10.04.2014 16:41

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

WEJŚCIE : 
Chrystus wodzem ...
lub
Wjeżdża Król nasz
ANTYFONA NA WEJŚCIE:
Sześć dni przed uroczystością Paschy, gdy Pan Jezus wchodził do Jeruzalem, dzieci wyszły Mu na spotkanie, * w rękach niosły gałązki palmowe i głośno wołały: * "Hosanna na wysokości. * Bądź błogosławiony, Panie który przychodzisz, aby nam okazać miłosierdzie".
 
PROCESJA : 
Hołd Tobie, sława i cześć
lub
kolejne strofy Chrystus wodzem ... 
 
( Nawiązanie do antyfony  : Ps 24(23) )
 
PRZYGOTOWANIE DARÓW :
Ludu, mój ludu
lub
Ach, mój Jezu 
( Ewangelia mówi o Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa ; Mt 26, 14 - 27, 66) 
 
KOMUNIA ŚWIĘTA
O Krwi Najdroższa
lub 
Tyś w Wieczerniku
ANTYFONA NA KOMUNIĘ:
Mt 26, 42
Ojcze, jeśli nie może Mnie ominąć ten kielich * i muszę go wypić, * niech się stanie Twoja wola.
 
 
UWIELBIENIE :
Upadnij na kolana 
lub
Twoja cześć, chwała
 
 
ZAKOŃCZENIE :
Króla wznoszą się znamiona
lub
Krzyżu Święty nade wszystko 
(Pieśń nawiązująca do dzisiejszej Liturgii Słowa).