Propozycje śpiewów - IV Niedziela Wielkanocna

oprac.: Magdalena Andrulewicz

dodane 08.05.2014 12:07

Śpiewnik Kościelny ks. J. Siedleckiego, wydanie 2013

Procesja wejścia
W nawiązaniu do antyfony na wejście, która głosi : Ziemia jest pełna łaski Pana, * przez Jego słowo powstały niebiosa. * Alleluja. Ps 33, 5-6
Weselmy się, chrześcijanie nr 160
lub Minęły cienie i mroki nr 154

Przygotowanie darów
Pieśń, która koresponduje z liturgią słowa
O Panie, Tyś moim Pasterzem nr 466

Komunia święta
W nawiązaniu do antyfony komunijnej : Zmartwychwstał Dobry Pasterz, * który oddał życie za swoje owce * i umarł, aby nas zbawić. * Alleluja.
Panie, pragnienia ludzkich serc nr 210
Chwal, Syjonie, Zbawiciela nr 185

Uwielbienie
Czego chcesz od nas, Panie nr 448

Zakończenie
W nawiązaniu do obchodów "Niedzieli Dobrego Pasterza" i początku Tygodnia modlitw o powołania
Idźcie na cały świat nr 454
lub Głoś imię Pana nr 453