12 maja

ks. Piotr Alabrudziński

dodane 11.05.2014 23:00

Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu, osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana…

Żeby pomóc komuś wstać trzeba się pochylić. Wiedział o tym Jezus – stał się Człowiekiem. A teraz? Wolność. Bycie jak On…