15 maja

ks. Piotr Alabrudziński

dodane 14.05.2014 23:38

Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego. Przez naszego Pana…

Różnica pomiędzy „czymś” a „niczym” jest ogromna. Nie da się tego ukryć. Podobnie jak różnica pomiędzy tym, że jestem i żyję, a tym, że mogłoby mnie w ogóle nie być (co zresztą jest zupełną abstrakcją dla myślenia). A w tym kontekście – różnica między byciem odkupionym, a brakiem odkupienia?