Propozycje śpiewów - XII Niedziela Zwykła

oprac.: xwl

publikacja 19.06.2014 21:10

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Procesja wejścia
Jezu Ty każesz weselić się
Panu, który jest mocą swojego ludu i wspiera pośród doświadczeń śpiewajmy pieśń wdzięczności.
 
Przygotowanie darów
Otwórzcie serca tchnienie daje Bóg
Duch, który świadczy o Jezusie sprawia, że my także stajemy się świadkami Zmartwychwstałego.
 
Procesja komunijna
O Panie Ty nam dajesz
W nawiązaniu do antyfony na Komunię, zaczerpniętej z psalmu 145: "Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie".
 
Uwielbienie po Komunii
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Jak Jeremiasz wołamy: "Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców”.
 
Zakończenie
Pójdźcie błogosławić Pana
Trwająca oktawa Bożego Ciała zachęca, by wejść w rozpoczynający się tydzień z uwielbieniem Boga miłości, utajonego w Sakramencie ołtarza.