16. tydzień zwykły

ks. Piotr Alabrudziński

dodane 22.07.2017 20:00

Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

...swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana…

Nie da się dawać, nie mając nic. Perpetuum mobile, również w tym duchowym wymiarze, nie istnieje. Szkoda? Nie! Dzięki temu może nauczymy się własnych ograniczeń i Bożego bezmiaru…