Propozycje śpiewów - Przemienie Pańskie

oprac. Damian Skowroński

dodane 04.08.2014 21:44

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wejście:
Najsłodszy Jezu
W nawiązaniu do antyfony na wejście:  „W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, i odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.”, oraz do dzisiejszej Tajemnicy dnia.

Ofiarowanie:
Wszystko Tobie oddać pragnę
W nawiązaniu do treści dzisiejszych Czytań.

Komunia:
Być bliżej Ciebie chcę
W nawiązaniu do antyfony na Komunię: „Gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.”

Uwielbienie:
Boga naszego chwalcie
Niech cały świat wychwala Pana i oddaje mu należną chwałę.

Zakończenie:
Pójdź do Jezusa
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń, która to wzywa innych do obrania właściwej drogi, oraz błagajmy Jezusa o pomoc w codziennych trudnościach.