Propozycje śpiewów - XXII Niedziela Zwykła

oprac. Paweł Błażejak

dodane 28.08.2014 20:45

W oparciu o Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego Wyd. XL

Wejście:
Z tej biednej ziemi [254]
Dzisiejsza Antyfona na wejście: Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. W nawiązaniu do niej zaśpiewajmy tę pieśń.
 
Ofiarowanie:
Być bliżej Ciebie chcę [442]
W Ewangelii Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie […]. Jako uczniowie Jezusa chcemy iść blisko swojego Mistrza.
 
Komunia:
O Panie, Tyś moim Pasterzem [466]
Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych…
 
Uwielbienie:
Dzięki o Panie [450]
W Psalmie usłyszeliśmy zachętę do uwielbiania Boga w całym naszym życiu.
 
Rozesłanie:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico [348]
Zgodnie z tradycją na koniec zaśpiewajmy pieśń maryjną.