Propozycje śpiewów - XXV Niedziela Zwykła

oprac. Magdalena Andrulewicz

dodane 18.09.2014 12:20

Propozycje pieśni sporządzone zostały na podstawie „Śpiewnika kościelnego” ks. Jana Siedleckiego, Kraków 2013.

Antyfona na wejście, przewidziana na dzisiejszy dzień, brzmi :
Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.
 
PIEŚŃ NA WEJŚCIE:                                 
Błogosław Panie nas (2 zwrotki) [434]
- w nawiązaniu do liturgii słowa, w szczególności do Ewangelii
 
PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW:
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (2zwrotki)[441]
lub                                                              
Cały świat niech śpiewa [443] – Obie pieśni ściśle korespondują z kolektą oraz antyfoną na komunię (cytaty poniżej)
 
PIEŚŃ NA KOMUNIĘ: Pan wieczernik przygotował [212]
lub                                                         
Przyjdźcie do mnie wszyscy [218]
lub                                                       
O Panie, Tyś moim Pasterzem [466]
 
PIEŚŃ NA DZIĘKCZYNIENIE: Głoś imię Pana [453]
–  Chwalmy Pana, dziękując za Dar Eucharystii .
 
PIEŚŃ NA WYJŚCIE :              
Dowolna pieśń do NMP
lub                                              
Pobłogosław Jezu drogi [247]
 
Kolekta : Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, + spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Antyfona na komunię : Ps  119 (118), 4-5
Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, * aby przestrzegano ich pilnie. * Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * ku przestrzeganiu Twoich ustaw.
Albo: J 10, 14
Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.