Propozycje śpiewów - XXVI Niedziela Zwykła

oprac. Damian Skowroński

dodane 25.09.2014 10:34

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne. W załączniku kolejny przykład poprawnej harmonizacji pieśni liturgicznych.

Wejście:
Boże w dobroci
ŚK 576
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i nie strzegliśmy Twoich przykazań. Lecz zechciej wsławiać swe imię i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego.”

Ofiarowanie:
Panie, pragnienia ludzkich serc
ŚK 210
W nawiązaniu do treści Aklamacji przed Ewangelią oraz do przesłania, które niesie ze sobą dzisiejsza Ewangelia.

Komunia:
Pan zstąpił z nieba
ŚK: 213
W nawiązaniu do treści antyfony na Komunię: „Po tym poznaliśmy miłość Bożą,  że Jezus oddał za nas życie swoje.  My także winniśmy oddać życie za braci.”

Uwielbienie:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
ŚK 451
Dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dary, które od Niego otrzymaliśmy.

Zakończenie:
Weź w swą opiekę
ŚK 335
Zgodnie z tradycją zaśpiewajmy na zakończenie pieśń maryjną i polecajmy cały Kościół opiece NMP.