Propozycje śpiewów - XXVIII Niedziela Zwykła

oprac. Szymon Mikos

publikacja 09.10.2014 11:40

DN – Droga do nieba, SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL

Wejście:
Pokładam w Panu ufność mą
DN 230, SK 88
lub
Boże w dobroci
DN 202, SK 576, SL 248
Wyraźmy główne myśli antyfony na wejście
 
Przygotowanie Darów:
Pan wieczernik przygotował
DN 295, SL 287, SK 212
W nawiązaniu do Ewangelicznej przypowieści o zaproszeniu na ucztę.
 
Komunia:
Przyjdźcie do mnie wszyscy
DN 235, SK 218
W nawiązaniu do Ewangelicznej przypowieści o zaproszeniu na ucztę i do antyfony komunijnej.
 
Uwielbienie:
Chwalcie o dziatki najwyższego Pana
DN 6.11, SK 584
W nawiązaniu do antyfony na Komunię, która mówi o dobru Boga dla szukających Pana
 
Zakończenie:
Zawitaj Królowo Różańca Świętego
DN 888, SK 343, SL 388
Wezwijmy pomocy Matki Najświętszej w miesiącu Jej poświęconym.