Propozycje śpiewów - XXXIII Niedziela Zwykła

oprac. Szymon Mikos

dodane 13.11.2014 21:54

DN – Droga do nieba, SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL, ExD – Exsultate Deo

Wejście:
Boże obdarz Kościół Twój
DN 201 , SL 247, SK 439, ExD 492
W nawiązaniu do antyfony na wejście
 
Przygotowanie Darów:
Pójdźmy do Pana
ExD 548, DN 232, SK 475,
W nawiązaniu do aklamacji przed Ewangelią – pójdźmy i trwajmy z Panem.
 
Komunia:
Pan Jezus już się zbliża
DN 293, SK 211, SL 286
W nawiązaniu do antyfony na Komunię.
 
Uwielbienie:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
ExD 639, DN 309, SK 443, SL 022
Śpiewajmy dziękczynną pieśń za dar uczestnictwa we Mszy Świętej
 
Zakończenie:
Pobłogosław lud Twój, Panie
DN 660, SK 245, SL289