6 grudnia

dodane 05.12.2014 23:00

Boże, Ty dla wybawienia ludzkości z niewoli grzechu posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, udziel daru prawdziwej wolności wszystkim, którzy pokładają nadzieję w Twoim przebaczeniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Kto nie odczuwa potrzeby wybawienia, komu zdaje się, że wolność polega wyłącznie na robieniu tego, co się chce, temu Jezus nigdy nie będzie potrzebny. Owszem, pozostawi Go w archiwum cennych pamiątek rodzinnych, Jego wizerunkiem udekoruje mieszkanie, nawet będzie przestrzegał praktyk pobożnych. Dzisiejsza kolekta uświadamia nam, że ideałem wolności jest wolność wewnętrzna, a doświadczają jej ci, którzy złożyli nadzieję w Bożym przebaczeniu. Dlatego potrzebują Jezusa.