Propozycje śpiewów - III Niedziela adwentu

oprac. Paweł Błażejak

dodane 11.12.2014 21:25

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wejście:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy [Siedl. 479]
W nawiązaniu do słów z Antyfony na wejście Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: Radujcie się! Pan jest blisko
 
Ofiarowanie:
Marana tha, Przyjdź Jezu Panie *
W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii o przyjściu Jezusa
 
Komunia:
Przybądź Panie, bo czekamy *
W nawiązaniu do Drugiego Czytania i Ewangelii, które mówią o przygotowaniu duszy i serc na przyjście Pana
 
Uwielbienie:
Niech z serca płynie pieśń [ExD 175]
Uwielbiajmy Boga Ojca wspólnie z Jezusem Chrystusem w Duchu świętym
.
Rozesłanie:
Zdrowaś bądź, Maryja [Siedl. 18]
Na zakończenie zaśpiewajmy adwentową pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny
 
Siedl. – Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego Wyd. XL
ExD – Exsultate Deo z 2004 roku
* Tytuł pieśni jest linkiem do nut