Propozycje śpiewów. 24-27 grudnia 2014

oprac. Szymon Mikos

dodane 22.12.2014 22:35

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Spis treści

24 XII – Wieczorna Msza Wigilijna

Wejście:

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje?

Dzisiaj w Betlejem (obie w nawiązaniu do antyfony na wejście)

Obie pieśni w nawiązaniu do antyfony na wejście.

Przygotowanie Darów:

Dzień to jest dziś wesela

Komunia:

Mizerna cicha

W nawiązaniu do antyfony na Komunię.

Uwielbienie:

Gdy się Chrystus rodzi

Zakończenie:

Cicha noc

25 XII – Msza w nocy (Pasterka)

Wejście:

Wśród nocnej ciszy

Bóg się rodzi

Pierwszą pieśń śpiewamy tradycyjnie w Polsce, druga oddaje uroczysty charakter tej Mszy Świętej. Obie treścią korespondują z antyfoną na wejście.

Przygotowanie Darów:

Raduj się ziemio!

Anioł Pasterzom mówił.

Pierwsza z kolęd koresponduje z treścią łacińskiego Offertorium, zaś drugą można zaśpiewać w nawiązaniu do Ewangelii mówiącej o aniołach zwiastujących Boże Narodzenie.

Komunia:

Bóg się rodzi.

Nawiązując do antyfony podawanej w Mszale na tę część Mszy Świętej.

Pójdźmy wszyscy do stajenki.

W nawiązaniu do drugiej antyfony – łacińskiego Communio.

Adeste Fideles.

Cicha noc.

Dwie najpopularniejsze kolędy świata – dlatego warto wykorzystać podczas tego momentu przynajmniej jedną z nich.

Uwielbienie:

Bogu dziękczynne głosy

Zakończenie:

Przystąpmy do szopy

Gdy się Chrystus rodzi.

25 XII – Msza o świcie

Wejście:
Gdy się Chrystus rodzi

W nawiązaniu do antyfony na wejście.

Przygotowanie darów:
Przybieżeli do Betlejem

W nawiązaniu do Ewangelii.

Komunia:
Ach witajże pożądana
Raduj się ziemio!
Gloria Gloria zawołajmy!

Uwielbienie:
Bądźże pochwalon (Dzisiaj w Betlejem zwrotka 6)

Zakończenie:
Bóg się z Panny narodził.

25 XII – Msza w dzień

Wejście:

Dzisiaj w Betlejem

W nawiązaniu do antyfony

Przygotowanie darów:
W żłobie leży (zw 1 i 6)

W nawiązaniu do Offertorium

Komunia:
Wesołą nowinę bracia słuchajcie
Z narodzenia Pana
Adeste Fideles

Uwielbienie:
Triumfy Króla niebieskiego.

Zakończenie:
Cicha noc.

26 XII – Święto św. Szczepana

Wejście:
Anioł Pasterzom mówił

Przygotowanie darów:
Jezusa narodzonego

Komunia:
O gwiazdo betlejemska

Uwielbienie:
Gloria Gloria zawołajmy

Zakończenie:
Lulajże Jezuniu

27 XII – Święto św. Jana Apostoła

Wejście:
Bogu dziękczynne głosy

Przygotowanie darów:
Niepojęte dary dla nas daje

Komunia:
Bóg się rodzi

W nawiązaniu do antyfony

Uwielbienie:
Gdy się Chrystus rodzi

Zakończenie:
Mesjasz przyszedł na świat prawdziwy

Jeśli było poświęcenie wina i trwa kosztowanie.
Hej w dzień narodzenia.