Św. Szczepana

oprac. Paweł Błażejak

publikacja 23.12.2014 21:08

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Wejście:
Raduj się ziemio [Siedl. 56]
 
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Bramy nieba otworzyły się przed świętym Szczepanem, * który został uwieńczony chwałą, jako pierwszy z męczenników.
 
Ofiarowanie:
Anioł Pasterzom mówił [Siedl. 23]
Z Ewangelii: […] Każdy, kto wytrwa w wierze, ten będzie zbawiony.
 
Komunia:
Pójdźmy wszyscy do stajenki [Siedl. 51]
Dzisiaj w Betlejem [Siedl. 34]
Antyfona na Komunię brzmi: Ukamienowali Szczepana, który wołał i mówił: * Panie Jezu, przyjmij ducha mego
 
Uwielbienie:
Gdy się Chrystus rodzi [Siedl. 35]
Mizerna cicha, stajenka licha [Siedl. 40]
Uwielbiajmy narodzonego Jezusa śpiewem kolęd opowiadających o Jego narodzeniu.
 
Poświęcenie owsa:
Do szopy, hej, pasterze [Siedl. 31]
Narodził się Jezus Chrystus [Siedl. 42]
 
Rozesłanie:
Z narodzenia Pana [Siedl. 65]
W żłobie leży [Siedl. 63]
Radujmy się z Narodzenia, kolędując Jezusowi Chrystusowi.
 
 
 
Propozycje rozpisane w oparciu o Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego, wyd. XL