Propozycje śpiewów - 2. Niedziela Zwykła

oprac. Szymon Mikos

dodane 15.01.2015 19:09

SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL

Wejście:
Boże zmiłuj się nad nami SK 440
lub
Cały świat niech śpiewa tę pieśń SK 443
lub
Boga naszego SK 584n
W nawiązaniu do antyfony na wejście zaśpiewajmy proponowane wyżej pieśni lub psalm.
 
Przygotowanie Darów:
Pójdźmy do Pana  SK 475
W nawiązaniu do Liturgii Słowa.
 
Komunia:
O Panie, Tyś moim Pasterzem SK 466,
lub
Pan mój Wódz i Pasterz mój SK 471,
W nawiązaniu do antyfony na Komunię.
 
Uwielbienie:
Padajcie ludy (z pieśni mszalnej „Na stopniach Twego”) SK 511
W nawiązaniu do słów antyfony na wejście.
 
Zakończenie:
Błogosław Panie nas SK 434
W nawiązaniu do Ewangelii o powołaniu pierwszych uczniów.
lub
Boże obdarz Kościół Twój SK 439
W tygodniu modlitw o jedność Chrześcijan.
lub
Gdy śliczna Panna (zwrotka 2) SK 69
Po raz kolejny nawiązując do antyfony na wejście zaśpiewajmy: „Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu”.