Propozycje śpiewów - Ofiarowanie Pańskie

oprac. Szymon Mikos

dodane 29.01.2015 09:11

SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL, ExD – Exsultate Deo

Wejście:
Gdy się Chrystus Rodzi (pierwsza zwrotka)
SL 087, SK 35, ExD 402
Mszał zaleca wykonanie w tym momencie tej pieśni.
 
Poświęcenie świec (lub zależnie od okoliczności procesja ze świecami):
Światło na oświecenie pogan
SL 321, SK 80, ExD 419
 
Przygotowanie Darów:
Ustrój ołtarz Twój, Syjonie (Przystrój ołtarz Twój, Syjonie)
SL 322, SK 82
Pieśń przeznaczona na Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązująca treścią do Ewangelii i psalmu responsoryjnego.
 
Komunia:
Niepojęte dary dla nas daje
SL 096, SK 45, ExD 409
W nawiązaniu do antyfony na Komunię.
 
Uwielbienie:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
SL 022, SK 443, ExD 639
Śpiewajmy dziękczynną pieśń za dar uczestnictwa we Mszy Świętej
 
Zakończenie:
Matko Niebieskiego Pana
SL 364, SK 299
Zaśpiewajmy pieśń ku czci Matki Najświętszej, Matki Odkupiciela