Propozycje śpiewów - VI Niedziela Zwykła

oprac. Paweł Błażejak

publikacja 12.02.2015 17:48

Propozycje pieśni przygotowane w oparciu o Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego wyd. XL, Kraków 2012.

Wejście:
Kto się w opiekę [Siedl. 458]
W nawiązaniu do dzisiejszej Antyfony na wejście.
 
Ofiarowanie:
Wszystko Tobie oddać pragnę [Siedl. 488]
W nawiązaniu do słów Jezusa z Ewangelii: […] idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę.
 
Komunia:
Panie, pragnienia ludzkich serc [Siedl. 210]
Jedli i nasycili się w pełni, Pan głód ich zaspokoił, nie zawiódł ich pragnienia Antyfona na Komunię
 
Uwielbienie:
Wielbię Ciebie [Siedl. 227]
Uwielbiajmy Jezusa, który przychodzi do nas w Eucharystii.
 
Rozesłanie:
Na zakończenie zaśpiewajmy dowolną pieśń maryjną.