Propozycje śpiewów - 25 kwietnia

oprac. Piotr Braun

dodane 20.04.2015 09:03

Świętego Marka, Apostoła i Ewangelisty.

Śpiewy na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na wejście w święto świętego Marka jest streszczeniem dzisiejszej Ewangelii, dlatego podczas procesji wejścia śpiewajmy „Idźcie na cały świat”.
 
Śpiewy na przygotowanie darów:
Alleluja! Żyw już jest (zwrotki nr 1, 4)
W usłyszanej Ewangelii słyszeliśmy wezwanie, aby Apostołowie szli na świat i głosili Dobrą Nowinę. Zaśpiewajmy zatem pieśń „Alleluja! Żyw już jest”, oddając cześć Zmartwychwstałemu, który „utwierdził Ewangelię, głosić ją kazał wszem ludom”.
 
Śpiewy na Komunię:
Pan zmartwychwstał i jest z nami (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W antyfonie na Komunię słyszymy zapewnienie, że Pan Jezus jest z nami „aż do skończenia świata”. Przyjmując Ciało Pańskie podejmijmy śpiew „Pan zmartwychwstał  jest z nami”.
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii świętej śpiewajmy „Głoś imię Pana”, wyrażając gotowość do głoszenia słowem i czynami świętej Ewangelii.
 
Śpiewy na zakończenie:
Królu, Boże Abrahama (zwrotki nr 1, 2)
W dzień świętego Marka, Ewangelisty, Kościół modli się o urodzaje. W związku z tym zakończmy Mszę świętą śpiewem „Królu, Boże Abrahama”.