Propozycje śpiewów - 29 kwietnia

oprac. Piotr Braun

publikacja 28.04.2015 11:27

Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła.

Śpiewy na wejście:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Święta Katarzyna ze Sieny z płonącą lampą oczekiwała na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Podczas procesji wejścia wykonajmy pieśń „Ciebie całą duszą pragnę”.
 
Śpiewy na przygotowanie darów:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy (zwrotki nr 1, 2)
Jezus Chrystus zaprasza na Ucztę wszystkich utrudzonych i obciążonych, aby ich pokrzepić. Pełni wdzięczności za objawienie nam tajemnic Królestwa Bożego śpiewajmy „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”.
 
Śpiewy na Komunię:
Bliskie jest Królestwo Boże (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona na Komunię została zaczerpnięta z pierwszego czytania, w którym słyszeliśmy, że „jeżeli chodzimy w światłości, tak jak Bóg trwa w światłości, * wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, * a krew Jezusa, Syna Jego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. Wyraźmy myśl antyfony, śpiewając jedną z zaproponowanych wyżej pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Panie, składajmy (zwrotki od nr 1 do nr 4)
„Krew Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” – nawiązując do pierwszego czytania dziękujmy Panu Bogu za dar wiary, miłości i przebaczenia grzechów.
 
Śpiewy na zakończenie:
Wysławiajmy Chrysta Pana (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Wysławiajmy Pana za to, że objawił nam swoje tajemnice i śpiewajmy „Wysławiajmy Chrysta Pana”.