Propozycje śpiewów - 14 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 14.05.2015 11:14

Świętego Macieja Apostoła.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki nr 1, 2, 7)
Śpiewem „Idźcie na cały świat” wyraźmy myśl antyfony na wejście, która została zaczerpnięta z dzisiejszej Ewangelii.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Alleluja! Żyw już jest (zwrotki nr 1, 4)
W nawiązaniu do Ewangelii, w której nakazuje uczniom, aby „szli i owoc przynosili”, głosząc usłyszaną naukę, zaśpiewajmy pierwszą i czwartą zwrotkę pieśni „Alleluja! Żyw już jest”.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona na Komunię brzmi: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, * tak jak Ja was umiłowałem”. Dlatego podczas przyjmowania Ciała Pana Jezusa śpiewajmy „Panie, dobry jak chleb”.
 
Śpiew po Komunii:
Chwalcie Pana wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przyjąwszy Ciało Pańskie chwalmy imię Pana teraz i na wieki śpiewem psalmu „Chwalcie Pana wszyscy”.
 
Śpiew na zakończenie:
Zwycięzca śmierci (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Uwielbiamy Zmartwychwstałego Pana, który przez posługę Apostołów utwierdza nas w wierze, abyśmy nie wątpili.