Propozycje śpiewów - 16 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 14.05.2015 11:18

Świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.

Śpiew na wejście:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do antyfony na wejście, która podkreśla, że Chrystus powinien być uwielbiony w naszym ciele przez życie i śmierć, śpiewajmy pieśń „Być bliżej Ciebie chcę”, wyrażając naszą gotowość pójścia za naszym Zbawicielem.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Złącz, Panie, miłujących Cię (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Słuchając dzisiejszej Ewangelii byliśmy świadkami Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus prosił o jedność wszystkich chrześcijan. W odpowiedzi na Jego prośbę śpiewajmy „Złącz, Panie, miłujących Cię”.
 
Śpiew na Komunię:
Jeden chleb (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W antyfonie komunijnej słyszymy, że „tworzymy jedno Ciało” i „bierzemy z jednego Chleba”. Dlatego podczas Komunii świętej śpiewajmy „Jeden chleb” – pieśń, która nawiązuje do antyfony, jak i liturgii Słowa Bożego.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii świętej uwielbiajmy dobrego Boga śpiewem pieśni, która nawiązuje do liturgii Słowa Bożego i w której wyrażamy pragnienie zjednoczenia chrześcijan.
 
Śpiew na zakończenie:
Wysławiajmy Chrysta Pana (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Liturgię dzisiejszego święta zakończmy śpiewem pieśni wielkanocnej.