Propozycje śpiewów - Wniebowstąpienie Pańskie

oprac. Piotr Braun

dodane 14.05.2015 11:22

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Chrystus Pan w niebo wstępuje (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Rozpocznijmy liturgię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego śpiewem pieśni „Chrystus Pan w niebo wstępuje”, której siódma i ósma zwrotka bezpośrednio nawiązują do antyfony na wejście zaczerpniętej z pierwszego czytania.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Nie zna śmierci Pan (zwrotki nr 1, 4, 5)
Panie, umocnij wiarę naszą (zwrotki od nr 3 do nr 5)
Nawiązując do Ewangelii opisującej moment wniebowstąpienia Jezusa, oddajmy cześć Panu, który siedząc po prawicy Boga Ojca spogląda na ziemię przybraną Jego kosztem.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
„Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata” – nawiązując do antyfony komunijnej dziękujmy naszemu Panu za to, że pozostał z nami pod postacią Chleba.
 
Śpiew po Komunii:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Ze wszystkimi narodami ziemi sławmy Pana, który „wśród radości wstępuje do nieba” i zasiada po prawicy Boga.
 
Śpiew na zakończenie:
Ciesz się, Królowo Anielska (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Dziś Chrystus, Król (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie liturgii wykonajmy śpiew ku czci Zmartwychwstałego Chrystusa Króla, który „odbiera cześć na Syjonie”. Można również zaśpiewać pieśń „Ciesz się, Królowo Anielska”, sławiąc Maryję, której Syn „wszedł do swej chwały”.