Propozycje śpiewów - Zesłanie Ducha Świętego

oprac. Piotr Braun

dodane 19.05.2015 10:52

Obejmują Wigilię, Uroczystość i święto NMP Matki Kościoła

Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Śpiewy na wejście:
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego brzmi: „Miłość Boża rozlana jest w naszych serach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka”. Nawiązując do tej treści, rozpocznijmy śpiewem pieśni „Duchu Najświętszy, otwórz usta moje”.
 
Śpiewy na przygotowanie darów:
Przybądź, Duchu Święty (zwrotki nr 1, 2, 4)
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy wezwanie Jezusa Chrystusa, aby ten, kto spragniony przyszedł do naszego Zbawiciela, z którego płyną strumienie wody żywej. W czasie procesji z darami ofiarnymi zaśpiewajmy „Przybądź, Duchu Święty”.
 
Śpiewy na Komunię:
Panie, pragnienia ludzkich serc (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W nawiązaniu do antyfony na Komunię, która bezpośrednio nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii, podczas Komunii Świętej śpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 7 do nr 9)
Po Komunii świętej uwielbiajmy Ducha Świętego Boga śpiewem wskazanych zwrotek pieśni „Dzięki, o Boże Ojcze”.
 
Śpiew na zakończenie:
Pamiątkę dnia świątecznego (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Na zakończenie Mszy świętej śpiewajmy pieśń „Pamiątkę dnia świątecznego”, w której wspominamy dzień Pięćdziesiątnicy.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Śpiewy na wejście:
Duch Pański napełnił okrąg ziemi (zwrotki od nr 1 do nr 6)
O Stworzycielu, Duchu przyjdź (zwrotki od nr 1 do nr 7)
„Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę” – w nawiązaniu do antyfony na wejście, zaśpiewajmy pieśń „Duch Pański napełnił okrąg ziemi” i/lub hymn „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”.
 
Sekwencja:
Przybądź, Duchu Święty (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Po drugim czytaniu śpiewamy sekwencję do Ducha Świętego.
 
Śpiewy na przygotowanie darów:
Pamiątkę dnia świątecznego (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Nawiązując do pierwszego czytania, które zawiera opis Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, podczas przygotowania darów śpiewajmy „Pamiątkę dnia świątecznego”.
 
Śpiewy na Komunię:
O niewysłowione szczęście (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona na Komunię słyszymy: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże”. Dlatego karmiąc się Ciałem Pańskim, głośmy cud Boskiej miłości śpiewem „O niewysłowione szczęście”.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 7 do nr 9)
Po Komunii świętej uwielbiajmy Ducha Świętego Boga śpiewem wskazanych zwrotek pieśni „Dzięki, o Boże Ojcze”.
 
Śpiew na zakończenie:
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Duchu Ogniu, Duchu Żarze (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń do Ducha Świętego.

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Śpiewy na wejście:
Weź w swą opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W czasie procesji wejścia prośmy o opiekę nad Kościołem świętym, śpiewając pieśń „Weź w swą opiekę”.
 
Śpiewy na przygotowanie darów:
Serdeczna Matko (zwrotki nr 1, 5, 6, 9)
Na dzisiejsze święto przewidziano do wyboru dwa fragmenty Ewangelii: o weselu w Kanie Galilejskiej i o testamencie z krzyża. Podczas przygotowania darów zaśpiewajmy pieśń „Serdeczna Matko”, której wskazane zwrotki nawiązują do tych dwóch Ewangelii.
 
Śpiewy na Komunię:
U drzwi Twoich stoję, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
„W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, * i była tam Matka Jezusa. * Wtedy Jezus uczynił początek znaków, * objawił swoją chwałę, * i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” – wielki cud uczynił Jezus Chrystus, gdy przemienił chleb w swoje święte Ciało. Dlatego podczas Komunii świętej śpiewajmy „U drzwi Twoich stoję, Panie”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Po Komunii świętej prośmy naszego Ojca, aby wybawił swój Kościół od zła wszelkiego.
 
Śpiew na zakończenie:
Bądź, Matko, sercem tej wspólnoty (zwrotki od nr 1 do nr 2) – Droga do Nieba, nr 746
Maryjo, z dnia Zwiastowania (zwrotki nr 8, 12, 13)
Zakończmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem pieśni, przez które oddajemy cześć Maryi, Matce Kościoła.