Propozycje śpiewów - 28 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 26.05.2015 21:53

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Śpiew na wejście:
Ludu kapłański (zwrotki nr 1, 3, 4, 5)
Antyfona na wejście, zaczerpnięta z listu do Hebrajczyku, podkreśla, że Jezus Chrystus jest Pośrednikiem nowego Przymierza. Wyraźmy tę prawdę śpiewem wskazanych zwrotek pieśni „Ludu kapłański”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jam jest Chlebem Żywym (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W Ewangelii dzisiejszego święta przytoczony został opis ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Podczas procesji z darami ofiarnymi wykonajmy pieśń „Jam jest Chlebem Żywym”, w której śpiewamy, że Ciało i Krew Chrystusa dają nam życie wieczne.
 
Śpiew na Komunię:
Ja wiem, w kogo ja wierzę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona na Komunię brzmi: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata”. Jezus Chrystus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, dlatego wyraźmy naszą wiarę śpiewem „Ja wiem, w kogo ja wierzę”.
 
Śpiew po Komunii:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwrotki od nr 8 do nr 10)
Po Komunii świętej wraz z kapłanami Kościoła śpiewajmy hymn Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi.
 
Śpiew na zakończenie:
Kapłanów swoich dał nam Bóg (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zakończmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem pieśni, w której prosimy o błogosławieństwo Boga dla kapłanów, których uczynił swoimi sługami.