Propozycje śpiewów - XI Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 09.06.2015 12:21

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Nie opuszczaj nas, Jezu (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W nawiązaniu do antyfony na wejście, która wyraża wołanie do naszego Boga, aby nas nie opuszczał, śpiewajmy pieśń „Nie opuszczaj nas, Jezu”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Ubi caritas et amor (z „Graduale Romanum”)
Dzisiejsza liturgia Słowa Bożego koncentruje naszą uwagę na pokorę, dzięki której każdy z nas będzie podobał się Bogu. Dlatego podczas procesji z darami ofiarnymi wykonajmy śpiew „Ubi caritas et amor” w wersji polskiej lub łacińskiej.
 
Śpiewy na Komunię:
Gdzie w uroczystej cichości (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Jezusa ukrytego (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, * żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, * po wszystkie dni mego życia” – odwołując się do antyfony komunijnej wykonajmy jeden z powyższych śpiewów, wyrażając naszą nadzieję na przebywanie w obecności naszego Stwórcy.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Uwielbiajmy Boga Ojca za to, że słabych bierze na ramiona, a ubogich i pokornych wzbogaca. Śpiewajmy pieśń „Panie mój, cóż Ci oddać mogę?”
 
Śpiew na zakończenie:
Pobłogosław, Jezu drogi (zwrotki nr 1, 2, 4, 5)
Na zakończenie Mszy świętej prośmy Jezusa Chrystusa, aby nas nie opuszczał, lecz został z nami i świecił nam słońcem swojej wielkiej miłości.