Propozycje śpiewów - XII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 18.06.2015 19:33

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże mocny, Boże cudów (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Antyfona XII Niedzieli Zwykłej brzmi: „Pan jest mocą dla swojego ludu, * twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. * Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, * weź ich w opiekę na wieki”. W nawiązaniu do jej treści, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem „Boże mocny, Boże cudów”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pod Twą obronę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W dzisiejszej Ewangelii byliśmy świadkami uciszenia przez Jezusa Chrystusa wzburzonego jeziora. Powierzmy się naszemu Ojcu, który ma nas w swojej opiece w burzach naszej codzienności.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Ty nam dajesz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Wyraźmy dzisiejszą antyfonę komunijną („Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, * a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”) śpiewem pieśni „O Panie, Ty nam dajesz”.
 
Śpiew po Komunii:
Czego chcesz od nas, Panie (zwrotki nr 1, 4, 7)
„Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, * a zamierzonych granic przeskoczyć się boi” – w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii oddajmy cześć Panu śpiewem hymnu „Czego chcesz od nas, Panie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Cóż Ci, Jezu, damy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przez Najświętsze Serce Jezusowe prośby o wsparcie i opiekę w codziennym znoju, śpiewając „Cóż Ci, Jezu, damy”.