Propozycje śpiewów - XIII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 25.06.2015 12:42

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Wezwani antyfoną na wejście do oddawania czci Bogu, rozpocznijmy dzisiejszą liturgię śpiewem „Boże, zmiłuj się nad nami”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Panie, umocnij wiarę naszą (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Wiara kobiety cierpiącej na krwotok i Jaira stała się przyczynkiem do uzdrowienia i wskrzeszenia. Prośmy Pana o umocnienie naszej wiary, wołając „Panie, umocnij wiarę naszą”.
 
Śpiew na Komunię:
Pójdźcie błogosławić Pana (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego” – nawiązując do treści antyfony na Komunię, wyjętej z psalmu 103, śpiewajmy pieśń „Pójdźcie błogosławić Pana”.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Święty Paweł Apostoł w drugim czytaniu wzywa nas do dzielenia się dostatkiem z potrzebującymi. Po Komunii świętej wykonajmy pieśń „Panie mój, cóż Ci oddać mogę?”, dziękując Bogu za niezliczone łaski i za to, że nas-biednych ubogaca.
 
Śpiew na zakończenie:
Niech dziś z naszych serc (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej oddajmy hołd i dziękczynienie Najświętszemu Sercu Jezusowemu.