Propozycje śpiewów - 29 czerwca

oprac. Piotr Braun

dodane 25.06.2015 12:49

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Msza święta wigilijna

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki nr 1, 2, 3, 7)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Piotr, apostoł, i Paweł, nauczyciel narodów, * przekazali nam, Panie, Twoją Ewangelię”, rozpocznijmy wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła śpiewem „Idźcie na cały świat”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Boże mocny, Boże cudów (zwrotka nr 1)
Ty, Boże, wszystko wiesz (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Z Ewangelii wypływa prawda, że Pan Bóg jest wszechmocny i zna nasze najskrytsze myśli. Podczas procesji z darami ofiarnymi wykonajmy jeden z powyższych śpiewów.
 
Śpiew na Komunię:
Ja wiem, w kogo ja wierzę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona komunijna jest powtórzeniem dzisiejszej Ewangelii: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci Mnie miłują? * Panie, Ty wiesz wszystko, * Ty wiesz, że Cię kocham”. Przyjmując Ciało Pańskie wraźmy naszą wiarę, nadzieję i miłość do Boga.
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Święci Apostołowie Piotr i Paweł zostali wezwali, aby głosili w świece wszechmoc Trójjedynego Boga. Po Komunii świętej warto uwielbiać naszego Pana i Króla wszechmocy śpiewem „Głoś imię Pana”.
 
Śpiew na zakończenie:
Weź w swą opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Prośmy o opiekę nad Kościołem i Ojcem świętym Maryję, Matkę Kościoła.

Msza z dnia

Śpiew na wejście:
Bóg, wieczna światłość (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Radując się z uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła, zaśpiewajmy podczas procesji wejścia śpiew ku ich czci – „Bóg, wieczna światłość”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Boże, obdarz Kościół (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Jesteś Szymonie Piotrem (zwrotki nr 1, 3)
Ewangelia opisuje moment przekazania świętemu Piotrowi kluczy do Królestwa Bożego. W nawiązaniu do liturgii Słowa składajmy dar chleba i wina przy śpiewie jednej z powyższych pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Ze świętym Piotrem wyznajmy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego i śpiewajmy podczas Komunii pieśń „Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii świętej uwielbiajmy Boga dziękczynnym śpiewem, proszą o jedność i braterstwo w Kościele Powszechnym.
 
Śpiew na zakończenie:
Kto się w opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, oddajmy się Bożej Opatrzności, śpiewając psalm „Kto się w opiekę”.