Propozycje śpiewów - XV Niedziela Zwykła

opra. Piotr Braun

dodane 09.07.2015 20:15

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Fragment psalmu 17, który stanowi antyfonę na wejście, wyraża pragnienie oglądania oblicza Boga. Jako śpiew na wejście wykonajmy psalm „Boże, zmiłuj się nad nami”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Idźcie na cały świat (zwrotki nr 4, 7)
W Ewangelii słyszeliśmy opis rozesłania Apostołów, którym Jezus Chrystus polecił wzywać do nawrócenia. Podczas przygotowania darów śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Idźcie na cały świat”.
 
Śpiew na Komunię:
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Jezu drogi, Tyś miłością (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Bóg jest miłością, * kto trwa w miłości, trwa w Bogu, * a Bóg trwa w nim” – nawiązując do treści antyfony na Komunię zaśpiewajmy pieśń „Bóg jest miłością, zbawieniem darzy” i/lub „Jezu drogi, Tyś miłością”.
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Wybrani przez Pana i wezwani do głoszenia Jego imienia, śpiewajmy „Głoś imię Pana”.
 
Śpiew na zakończenie:
Błogosław, Panie, nas (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń „Błogosław, Panie, nas”, która nawiązuje do liturgii Słowa Bożego: „Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud, * wszak Tyś sam wybrał czas, * by Cię poznał i wielbił świat.* Alleluja!”