Propozycje śpiewów - XVII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 23.07.2015 11:49

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Jak miłe przybytki (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Głównym tematem antyfony na wejście jest Dom Boży – święte mieszkanie Boga, który „swojemu ludowi daje potęgę i siłę”. Śpiewem na wejście dziękujmy Bożej Opatrzności za dar naszych kościołów i kaplic.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Bogu z Jego darów (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas procesji z darami ofiarnymi zaśpiewajmy pieśń „Bogu z Jego darów”, która nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i ryb opisanego w dzisiejszym fragmencie Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
Błogosławieni ubodzy i cisi (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Nawiązując do antyfony na Komunię, która została wyjęta z Ośmiu Błogosławieństw oraz do Ewangelii o rozmnożeniu chleba i ryb, zaśpiewajmy pieśń „Błogosławienie ubodzy i cisi” i/lub „Panie, dobry jak chleb”.
 
Śpiew po Komunii:
Chlebem życia posileni (zwrotki od nr 1 do nr 3)
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Ducha Świętego za Jezusa Chrystusa, który jest naszym pokarmem.
 
Śpiew na zakończenie:
Zdrowaś Maryja, Bogarodzico (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Liturgię XVII Niedzieli Zwykłej zakończmy śpiewem ku czci Bogarodzicy, która karmiła naszego Zbawiciela, prosząc, aby chroniła nas od głodu.