Propozycje śpiewów - XVIII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 29.07.2015 22:28

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Kto się w opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozpoczynając świętą liturgię XVIII Niedzieli Zwykłej i nawiązując do introitu („Racz mnie wybawić, Boże; * Panie, pośpiesz mi z pomocą, * Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, * nie zwlekaj, Panie”), powierzmy się Bożej Opatrzności śpiewem „Kto się w opiekę”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jam jest Chleb Życia (zwrotka nr 1)
Pan Jezus jest Chlebem Życia, który zaspokaja duchowe pragnienia swoich wiernych. W kontekście dzisiejszej Ewangelii podczas procesji z darami ofiarnymi śpiewajmy pieśń „Jam jest Chleb Życia”.
 
Śpiew na Komunię:
Dałeś nam chleb z nieba (zwrotki od nr 1 do nr 4)
O Panie, Ty nam dajesz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona komunijna brzmi: „Panie, dałeś nam chleb z nieba * zdolny dać wszelką rozkosz * i wszelki smak zaspokoić”. Wyraźmy jej myśl śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Upadnij na kolana (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Uwielbiajmy z całym światem Pana, który przyszedł do nas pod postacią chleba.
 
Śpiew na zakończenie:
Królowej Anielskiej śpiewajmy (zwrotki od nr 1 od nr 3)
2 sierpnia wspominamy Odpust Porcjunkuli i oddajemy cześć Królowej Aniołów, dlatego Mszę świętą warto zakończyć pieśnią „Królowej Anielskiej śpiewajmy”.