Propozycje śpiewów - Przemienienie Pańskie

oprac. Piotr Braun

dodane 29.07.2015 22:32

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Ludu kapłański, ludu królewski (zwrotki nr 1, 3, 4)
O Przenajświętsza Perło (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas procesji wejścia wykonajmy śpiew, który nawiązuje do antyfony na wejście („W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, * i odezwał się głos Ojca: * To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie”) i tajemnicy dnia.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Panie, umocnij wiarę naszą (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Nawiązując do Ewangelii i tajemnicy dnia, wyznajmy wspólnie, że Jezus jest umiłowanym Synem Bożym zesłanym przez Boga Ojca i prośmy o umocnienie naszej słabej wiary.
 
Śpiew na Komunię:
Jezu drogi, Tyś miłością (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Gdy się objawi Chrystus, * będziemy do Niego podobni, * bo ujrzymy Go takim, jaki jest” – przyjmując Ciało Chrystusa, prośmy Go, aby nasze dusze przemienił w cichy raj i tym samym upodobnił nas do Siebie.
 
Śpiew po Komunii:
Błogosławiony i jedyny Władco (3 razy)
Oddajmy chwałę Bogu – jedynemu Władcy królującemu nad ziemią.
 
Śpiew na zakończenie:
Cóż Ci, Jezu, damy? (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Śpiewem na zakończenie wyznajmy królewską godność Jezusa Chrystusa.